Buget

2024
Bugetul local pe anul 2024 (initial)

Situaţiile financiare la

2023
Bugetul local pe anul 2023 (initial)

Situaţiile financiare la

2022
Bugetul local pe anul 2022 (initial)

Situaţiile financiare la

2021
Bugetul local pe anul 2021 (initial)
Rectificare bugetul local pe anul 2021 (1)
Rectificare bugetul local pe anul 2021 (2)
Rectificare bugetul local pe anul 2021 (3)

Situaţiile financiare la

2020
Bugetul local pe anul 2020
Indicatori bugetari pe trim III 2020
Situaţiile financiare la

2019
Bugetul local pe anul 2019
Situaţiile financiare la

2018
Bugetul local pe anul 2018
Situaţiile financiare la

2017
Bugetul local pe anul 2017
Situaţiile financiare la

2016
Bugetul local pe anul 2016
Situaţiile financiare la

2015
Bugetul local pe anul 2015
Situaţiile financiare la

2014
Bugetul local pe anul 2014
Situaţiile financiare la

2013
Bugetul local pe anul 2013
Situaţiile financiare la

2012
Bugetul local pe anul 2012
Situaţiile financiare la

2011
Bugetul local pe anul 2011

Situaţiile financiare la

2010