Istoric

Gighera este o localitate în județul Dolj, Oltenia, România.  

Zonă de câmpie – aşezată între două lunci – Lunca Dunării şi Lunca Jiului
Zonă cu preponderenţă agricolă şi piscicolă