Protectie Pesoane cu Dezabilitati

Acte necesare pentru :
·   CONTINUTUL DOSARULUI PENTRU SERVICII DE ASISTENTA LA DOMICILIU


 

Lista detaliată cu acte :
CONTINUTUL DOSARULUI PENTRU SERVICII DE ASISTENTA LA DOMICILIU
Cerere tip;
Declaraţie tip,
• Adeverinţa medicală de la medicul de familie care să specifice bolile cronice din evidenţă şi că nu suferă de boli transmisibile;
• Actul de identitate în original şi copie a persoanei care solicită servicii;
• Certificatul de naştere în original şi copie a persoanei care solicită servicii;
• Certificatul de deces sau sentinţa de divorţ în original şi copie pentru soţul (soţia) persoanei în cauză;
• Acte doveditoare de venituri (cupon de pensie, adeverinţă de la Administraţia financiară, Direcţia fiscală – Primărie
şi Serviciul agricol – Primărie);
• Acte doveditoare de venit, acte medicale, etc
• Grila de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice (conform HGR 886/2000) întocmită de echipa pluridisciplinară;
• Referat,
• Dispoziţie,
• Contract,
Sus

[ index Acte Necesare ]