Strategia de dezvoltare

Construirea stabilimentului balnear
Parc energetic cu panouri fotovoltaice
Pietruirea şi asfaltarea drumurilor comunale
Alimentare cu apă, canalizare
Amenajare spaţii verzi în localitate şi amenajare puncte de colectare de deşeuri